Terug
Adviseur

Bij KplusV werk ik aan een sociale en innovatieve samenleving, waarin (economische) groei voor iedereen maatschappelijke vooruitgang betekent.


"Kunstenaars en mannen in pak begrijpen elkaar niet"

Dit is wat mij betreft de kern van veel van de vraagstukken waar wij tegenaan lopen. Het is een mooie metafoor van veel van de problemen die ik de laatste jaren ben tegengekomen in projecten en samenwerkingen: een taalprobleem. We zeggen wel hetzelfde, maar bedoelen iets anders. En dat besef is waar ik graag mee werk.

Koen 1 Vierkant
Expertise

Als senior onderzoeker en adviseur binnen het maatschappelijke domein werk ik aan diverse projecten op het snijvlak van ondernemerschap, arbeidsmarkt en financiering.

Met mijn brede achtergrond als sociaal en cultureel professional met een expertise in financiering en onderzoek leg ik snel de verbinding tussen vraagstukken en spreek ik de taal van verschillende sectoren. De afgelopen jaren hield ik me als onderzoeker bezig met beleidsevaluaties en – implementatie bij gemeenten, rekenkamers en ministeries. Als adviseur ben ik bij diverse organisaties actief als interim projectleider op het gebied van arbeidsmarkt- en cultuurbeleid.

Eerder werkte ik als freelancer voor diverse overheidsorganisaties, festivals en universiteiten en ondersteunde, onderzocht en ontwikkelde ik projecten in de creatieve industrie. De afgelopen jaren heb ik diverse publicaties uitgegeven over crowdfunding, ondernemerschap en de creatieve industrie.

Deel