Terug
Adviseur

Mijn missie is om transities aan te jagen die van maatschappelijke waarde zijn. Het stellen van een nieuwe norm voor sociale en duurzame vraagstukken, om daarmee een voorbeeld en inspiratie te zijn voor anderen, is wat mij drijft. Ik geloof in een economie waar ondernemen met impact het nieuwe normaal is en wil in mijn werk graag samenwerken met zowel publieke als private organisaties die willen bijdragen aan de hiervoor benodigde systemische verandering.  


"Ik ben zo klein," zei de mol. "Ja," zei de jongen, "maar je maakt een groot verschil."

Ik geloof heel erg in de kracht van het kleine, een niche of het nieuwe, wat zichzelf nog moet uitvinden en daar de tijd voor neemt. Alleen lerend, door het nemen van hobbels onderweg en het maken van fouten, kan je zorgen dat het verschil wat je maakt, ook echt "impact" heeft. In mijn reis als sociaal ondernemer heb ik kleine en grote verschillen kunnen maken. Elk verschil was voor mij weer een nieuwe les en die geleerde lessen wil in inzetten om impact te maken. Het liefst met zoveel mogelijke "kleine mollen".

Joske 1 Vierkant Nieuw
Expertise

Ik ben als adviseur actief betrokken bij het versterken van het speelveld voor sociaal ondernemen en het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Met mijn ruime ervaring als sociaal ondernemer ligt mijn toegevoegde waarde in het ontwikkelen van innovatieve samenwerkingen en oplossingen, met als doel om zowel het maatschappelijke,- als financiële rendement van een organisatie te verhogen, als ook een systemische verandering te realiseren. Ik kan overheden en werkgevers helpen bij het vormgeven van beleid op het gebied van inclusie en arbeidsparticipatie.  Daarnaast heb ik ervaring in het begeleiden van impact ondernemingen in het vormgeven van visie & strategie, het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en het inrichten van operations. Ik werk graag samen met verschillende typen organisaties, van overheden en onderwijsinstellingen tot fondsen en corporates, en ben in staat goed verbindingen tussen deze partijen te faciliteren.

  • Onderzoek naar de opschalingsmogelijkheden voor, en de positionering en ontwikkeling van een duurzaam verdienmodel voor de sociale onderneming Sheltersuit –  in opdracht van maatschappelijk investeerder Start Foundation (in uitvoering)
  • Propositie ontwikkeling op het thema Impact Economie in het MBO voor een aanvraag bij het Regionaal Investeringsfond MBO (RIF) – in opdracht van het ROC van Amsterdam Flevoland (in uitvoering)
  • Evaluatie en toekomstverkenning van Voor Goed – de Rotterdam Impact Agency – in opdracht van de gemeente Rotterdam
Deel