Terug
Adviseur

Gebaseerd op het idee dat de transitie naar een duurzamere samenleving geen vrijblijvende optie maar een maatschappelijke noodzaak is, zet ik mij graag actief in voor het creëren van een groene, sociale en toekomstbestendige maatschappij. Ik krijg energie van het teweegbrengen van maatschappelijke impact met zichtbaar resultaat en doe dit liefst in samenwerking met zowel publieke als private organisaties. Ik geloof dan ook dat samenwerking de sleutel is tot succes bij het realiseren van de grote transities van deze tijd- of dit nou gaat om de transitie naar de circulaire economie, het realiseren van de donuteconomie of het creëren van een duurzamer energiesysteem.


"Samenwerking is de sleutel tot succes bij het realiseren van de grote transities van deze tijd."

Vanuit mijn ervaring in zowel de publieke als private sector (van corporates tot startups) heb ik geleerd om verschillende belangen tussen deze partijen te herkennen en begrijpen. Ik ben dan ook altijd opzoek naar ieders drijfveren om effectieve samenwerkingen teweeg te brengen die op de lange termijn werkt. In combinatie met een inhoudelijke focus rondom onderwerpen zoals de circulaire economie, biodiversiteit, sociaal ondernemerschap of het aandrijven van duurzame innovaties, kan ik bij KplusV bijdragen aan mijn persoonlijke missie om de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige maatschappij te versnellen.

Anke 1 Vierkant
Expertise

Ik werk aan opdrachten op het snijvlak van duurzaamheid, innovatie, PPS en impact financiering. Met een BA in Liberal Arts and Sciences (focus: sociologie en psychologie) en MSc. Sustainable Business & Innovation, zit mijn expertise in het versnellen van maatschappelijke transities (bv. Circulaire economie) en duurzame innovaties, het analyseren en organiseren van publiek-private samenwerkingen en in het verduurzamen van het bedrijfsleven d.m.v. het ontwikkelen en/of implementeren van duurzame businessmodellen of strategieën.

Enkele van mijn projecten : 

  • Inventariseren van de mogelijkheden voor betere Nederlands-Duitse samenwerking binnen de energiesector (RVO).
  • Ondersteuning aan het programmamanagement voor Holland High Tech voor de Kennis- en Innovatieagenda's Veiligheid en Sleuteltechnieken.
  • Het creëren van een duidelijke value case voor een grondruilfonds voor de Provincie Noord-Brabant.
Deel