Terug

Financiering van maatschappelijke transities

Concrete oplossingen voor transitievraagstukken hebben de juiste financiering nodig. Vaak een combinatie van privaat investeringskapitaal, subsidies en publieke financiering. Wij zijn expert in business development en de financiering van projecten die oplossingen bieden voor de transitievraagstukken. Met onze uitgebreide kennis en ervaring realiseren we passende businesscases voor financiering en succesvol resultaat.


Develop to invest

Financiering is vaak een knelpunt. Business development is nodig om jouw projecten 'financieringsklaar' te maken. We helpen je bij het identificeren van passende financiers en het voldoen aan de verwachtingen van de financier. Door het inzichtelijk maken van de impact en door stakeholders te committeren. 

Investerings-business case

Een project heeft pas kans van slagen als er een gedegen financieel rendement gemaakt kan worden. Wij ondersteunen bij het opstellen van een financieel model waarin dit stevig wordt neergezet. Alles gaat conform de FAST standaard, die door vrijwel alle financiers wordt omarmd. 

Second Opinion

De oplossingen voor de transities zijn vaak grootschalige projecten met veel belanghebbenden. Een extra paar ogen is dan gewenst om zeker te zijn van de juiste kwaliteit. Onze experts bieden je een onafhankelijke, kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het project, zodat alle belangen kunnen worden meegenomen. 

Ontwikkeling financierings-constructies

De financiering van transities is complex. Er is vaak een combinatie van financieringsbronnen nodig. Wij onderzoeken wat de beste financieringsconstructie is voor jouw project. Snelheid, haalbaarheid en kosten zijn daarbij van essentieel belang. 

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod
Groen gas

Als we biomassa – of beter biogrondstoffen - omzetten in biogas of groen gas kunnen we dit invoeden in het aardgasnet of gebruiken als grondstof in de chemische industrie. Vanuit het management voor het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland hebben we twee biomassa vergistingsinstallaties ontwikkeld en gefinancierd. Voor RVO hebben we onderzocht welke knelpunten ondernemers in groen gasprojecten ervaren. De aanbevelingen moeten leiden tot meer groen gasprojecten in Nederland.

Perspectieffonds Gelderland

Via het Perspectieffonds Gelderland (PFG) investeert de provincie Gelderland in ondernemingen waarbij het maatschappelijk rendement voorop staat. De focus ligt op het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen en op projecten die zich bezig houden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en bereikbaarheid. Wij ontwikkelen haalbare businesscases op het snijvlak van ruimte, innovatie en maatschappij.

Warmtenetwerk Zaanstad

Ruim 1.600 woningen voorzien van duurzame warmte, groeiend tot 3.000 woningen. Twee megaton CO2-besparing per jaar. Dat noemen we impact! Dit is het eerste en enige open warmtenet waarin de rollen van de producenten, transporteurs en leveranciers volledig gescheiden zijn. Vanuit de fondsmanagementrol voor het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, zijn onze adviseurs nauw betrokken bij de totstandkoming en uitbouw van het innovatieve warmtenet. Laat je inspireren >

08 jun Money Meets Ideas - Landelijk Op 8 juni vindt de landelijke Money Meets Ideas bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit het hele land hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
29 jun Money Meets Ideas - Zuid-Oost Nederland Op 29 juni vindt de Money Meets Ideas bijeenkomst voor Zuidoost-Nederland plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit de regio hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
Deel